AB GRÄNSLÖS KOMPETENS

Tjänster i Sverige och internationellt

Kvalitet

Vi arbetar som Kvalitets- och Kontrollansvarig för ert projekt.

Vi vet väl värdet av att hitta rätt partner och att göra rätt från början - genom att förutse de svårigheter som kan uppkomma.

Erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av projekt, stora och små, i Sverige och utomlands. Vi överbryggar kulturella och tekniska skillnader och ser till att kommunikation också leder till förståelse och bättre resultat.

Flexibilitet

Vi arbetar när och var vår kund önskar det. Och vi talar om, när vi anser att vår eller andras insats behövs. Vi finner era partners.

 
Businessman

Mycket beröm har jag hört för dina insatser som projektledare för Limhamnsrenoveringen.

Anders Lindberg, kanslichef, Svenska Kyrkan
Businessman

Du skall ha ett stort tack för din medverkan att påverka Höörs politiker,  jag har en viss förhoppning att det kommer att sluta med en kompromiss som företagen kan acceptera. Vi företagare har redan träffats en gång för att förbereda oss för mötet.

Reinhold Håkansson, företagare
Businessman

... känner till Ditt namn, då det vid flera tillfällen, från olika håll, talats i mycket positiva ordalag om det arbete Du gjort i Bullfighter.

Kjell Arefjäll, Bygg-Fast
 
 

Specialiteter

Anbud - Kontrollansvar - Byggrådgivning - Analys - Problemlösning

Anbudsarbete

Vi identfierar värden

Vi beskriver värden

Vi säkrar kundförståelsen

Vi vinner flera uppdrag åt vår kund

Projektledning och analys

Analytisk förmåga baserad på bred teknisk - ekonomisk kompetens.

Problem "trouble-shooting"

Vi finner orsaker och föreslår effektiva åtgärder - i stora eller små projekt, i Sverige eller utomlands

Representation

Vi sköter kundkontakter och representerar er i Skandinavien och internationellt.

VARFÖR AB GRÄNSLÖS KOMPETENS?

Vi säkerställer ett lyckat projekt - i Sverige eller internationellt

Tekniskt mångsidigt kunnande - Flera språk  - God presentations- och kommunikationsförmåga 

Långa och bred erfarenhet - stora och små projekt i olika sammanhang och olika kulturer

Shipley - väl etablerad anbudssystematik

Baserade i Skandinavien - med internationella kontakter och mångkulturell "överbryggningsförmåga".

 

I Sverige och internationellt

Stort eller smått projekt - i Sverige eller utomlands - vi stöttar och tar ansvar

H. Krister Pettersson

OM VÅR CHEFSKONSULT

H Krister Pettersson, Civilingenjör. M.Sc. Civil Engineering

Civilingenjör, byggare, med bred erfarenhet från entreprenadföretag (NCC), konsultföretag (SCC och SWECO), Malmö stads fastighetskontor (byråchef med ansvar bl a för stadens äldre byggnader), ABB samt från egna fastigheter och egen konsulterande verksamhet sedan 1991, i Sverige och internationellt. 

Uppdrag som konsulterande har bl. a. varit inom bygg- och projektledning för t ex för ABB, IKEA, TetraPak och Svenska Kyrkan, samt som Kvalitets- och Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen för ett flertal objekt och i flera länder. 

 

Uppdrag har också varit inom verksamhetsutveckling, byggrådgivning, utredning - analys,  "trouble-shooting", besiktning av byggarbeten mm.

Krister är språkbegåvad med flytande spanska och portugisiska utöver de vanligare språken. Erfarenheter är särskilt från latinska länder (Sydamerika, Spanien och Portugal)  samt Östeuropa och Afrika.

 
 

Kontakt

Tack! Meddelande skickat.

By navigating on this website, you agree to our use of cookies during your browsing experience. Learn more about our cookies policy HERE.